2017 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

2017 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                      T.C.                                                 

                                                                     VAN TUŞBA BELEDİYESİ                                                   

 

Belediye Meclisinin 2017 Eylül Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/09/2017-09:30

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 157 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 158 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna  havale edilen;  Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna  havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun  görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna  havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan  1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı ve bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması hususunun  görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 164 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 166 sayılı kararı ile  Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 167 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korunmasının yapılıp  yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 168  sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçe sınırları içerisinde buğday ekimi dışında nohut, mercimek, mısır vb. ürünlerin ekilmesi için gerekli şartların oluşturularak, toprak analizinin yapılması, alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun  görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 169   sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notunun  görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 170  sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Tepebaşı Mahallesi muhtelif alanlarında Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-26193,2 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 05.08.2017 tarih ve 173  sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 08.05.2017 tarihinde kesinleştiğini belirtilmiş olup, UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.08.2017 tarih ve 430-2911 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde plan tadilatı talep edilmektedir. taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin düzenlenen teknik rapor doğrultusunda değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.08.2017 tarih ve 431-2912 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi  Ada:2233, Parsel:1-2-3-4 numaralı S.S.Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ ne ait taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin düzenlenen teknik rapor doğrultusunda değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

                                                                                             

   

   

 

Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                                                              

       Belediye Başkanı