Belediye Meclisi Ekim Ayı Duyuru

Belediye Meclisi Ekim Ayı Duyuru

                                                                         T.C.                                                 

                                                       VAN TUŞBA BELEDİYESİ

                                                                       GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2017 Ekim Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/10/2017-09:30

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2017 tarih ve 358 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2018 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi  Performans Programının görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2017 tarih ve 359 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

4- Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 174 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna  havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun  görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 179 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun  görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 180 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 181 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 191 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesine ait Düzenli çalışmayan 1000 kişilik Paket Biyolojik Atık Arıtma Tesisinin çalışır duruma getirilmesi ve karasuya deşarj edildiği tespit edilen ve bahçeli evlerde yaşayan insanların sağlığını olumsuz şekilde etkileyen F Tipi ve diğer kapalı ve açık ceza evi infaz kurumlarının kanalizasyon atıkları ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 09.09.2017 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmaların yapılması hususunun  görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 186 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Tepebaşı Mahallesi muhtelif alanlarında Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun  görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 187  sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun  görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 188  sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 189  sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi  Ada:2233, Parsel:1-2-3-4 numaralı taşınmazlar üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi,

                                                                                                                           Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE

                                                                                                                                Belediye Başkanı