2020 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

2020 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM     

Belediye Meclisinin 2020 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 08/06/2020-10:00

                                                                                  

 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve 91 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.06.2020 tarih ve 126 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile aynı kanunun 64. Maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması ,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2019 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

5- Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

6-Yapı Denetim Müdürlüğünün kurulması ve Yapı Denetim Müdürü kadrosunun ihdası.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin “a” bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereği 3 Belediye Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca ihtisas komisyon üyelerinin seçimi.

9- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarih ve 65 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar  komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 61 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan 22.000,00 “Mavi Bayraklı Halk Plajının” kıraya verilmesi; temizliği, güvenliği, vb. nitelikteki ihtiyaçları da dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için, (Binek Araba, Minibüs ve Otobüs) araç giriş ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

12-Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 60 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 61 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Kent pazarlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde bulunan Seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunun görüşülmesi ,

20- Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 68 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital Bağımlılık Tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 69 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,  bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması  hususunun görüşülmesi ,

22- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 70 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Seyrantepe mahallesinde bulunan kanalın ıslah edilmesi hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; 2011 yılında ilimizde meydana gelen iki ayrı depremde yıkılma veya güçlendirme raporu verilen binaların tespit edilmesi, yıktırılması veya güçlendirilmesi için önlem alınması hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

25- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.03.2020 tarih ve 101 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

26- Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi ada; 1818, parsel; 130’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 591,49 m² İhdas taşınmazının, Mehmet Arif BİLMEZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

27- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:133, Parsel:13 nolu taşınmazlar, yollardan 10 metre çekmeli Emsal: 1.60, Hmax:23.50 kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanmıştır. Ticaret Alanı (T2) Ayrık Nizam 7 kat, TAKS:0.40, KAKS:2,80 karayolundan 10 metre, güneyindeki 7 metrelik yoldan 5 metre, kuzey batı tarafında ise çekme mesafesi 0 metre (sıfır) çekme olacak şekilde plan değişikliği talebinin görüşülmesi,

28- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı