Belediye Meclisi 2016 Yılı Ekim Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisi 2016 Yılı Ekim Ayı Mutat Toplantısı

T.C.

VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

G  Ü  N  D  E  M

 

 

 

Belediye Meclisinin 2016 Ekim Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 03/10/2016-09:30

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğünün 20.09.2016 tarih ve 114 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2017  Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma (Performans) Programının görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğünün 20.09.2016 tarih ve 115 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

4- Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 168 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemize bağlı kırsal bölgelerde Yağışların başlaması ile birlikte bazı taşkınların oluşması sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşabilecek hasarların önlenmesi ve bu konuda araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 169 sayılı karar ile Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara ilişkin veritabanı anket çalışmasının yapılması hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 170 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallerimizde özellikle kadınların geçimleri zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânların sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlar daha çok hangi alanlarda iş imkânları oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 171 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde çok amaçlı spor tesisinin kurulması ve ilçemizde bulunan mahallelerde ne gibi spor kompleksi, spor tesisi olduğunu ve halkımızın sporla ilgisi ne olduğunu,  hangi spor dalıyla ilgilendiğini araştırılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 172 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerinde ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 173 sayılı kararına istinaden; Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu raporunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 174 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 175 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen;  Tuşba sınırlarımız içerisinde erozyona maruz almış veya toprak erozyon riski olan belediye arazileri ve mera vasfında olan arazilerin ağaçlandırılması için alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 176 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 177 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlimizde yaygın hale gelen madde bağımlılığı olan insanların yeniden topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

14- Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 178 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 181 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değişmesi hususunun görüşülmesi,

                                                                                             

 

 

                         Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE

                                                                                                                  Belediye Başkanı