2021 Nisan Ayı Karar Özeti

2021 Nisan Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:74

5393 Sayılı Kanunun 37 Maddesinde “Belediye Başkanı Belediye İdaresinin ve Belediye Tüzel Kişiliğinin temsilcisidir” hükmü bulunmakta ve ayrıca aynı kanunun 38 Maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri belirlenmiştir. Anılan hüküm gereğince, Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı, Belediye Başkanı Salih AKMAN olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa TORAMAN ve Azad GÜLENGÜL;

Denetim Kurulu’nun Necati YERTÜRK, Osman KIRAN’dan oluşturulması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:75

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, gizli oyla yapılan Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili seçiminde Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ 1. Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:76

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca gizli oyla yapılan Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili seçiminde Meclis Üyesi Ümit KANAN 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:77

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, iki asil kâtip üyeliklerinin seçilmesi konusunun görüşülerek müzakere edilmiş olup; yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyelerinden Ümit KANAN ve Azad GÜLENGÜL Asil Katip Üyeliğine seçilmişlerdir. Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:78

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca, iki yedek kâtip üyeliklerinin seçilmesi konusunun görüşülerek müzakere edilmiş olup; yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyelerinden Murat DARĞIN ve Mehmet Şirin OFLAS Yedek Katip Üyeliğine seçilmişlerdir.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:79

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi (a) bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca, gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Mahmut EKİNCİ (17 oy), Zübeyir YILDIZBAŞ (17 oy) ve Nuri ARVAS (17 oy) alarak Belediye Encümen Üyeliğine seçilmeleri uygun görülmüştür.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:80

Van ili Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel: 199 nolu Ebi Beton İnşaat Harfiyat Nakliyat Madencilik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı, kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazın fonksiyonu ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine,

KARAR TARİHİ:05.04.2021

KARAR NO:81

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımızın 2020 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne; hazurunun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:82

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca,  komisyonların beş üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan işari oylamada;  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu, Kadın Komisyonu, Ekoloji Komisyonu ve Bağımlılık Komisyonuna aşağıda adı, soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür . 

 

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI 06.04.2021

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1- Ümit KANAN

2- Siracettin ÜNLÜ

3-Ayşe MİNAZ

4-Devlet ÇİFTÇİ

5-Hüseyin SOYALP

Plan ve Bütçe Komisyonu

1-Azad GÜLENGÜL

2-Murat DARGIN

3-Murat KAÇMAZ

4-Songül IŞIK

5-Hasan HANDİL

Hukuk Komisyonu

1- Zübeyir YILDIZBAŞ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Münür MAVİŞ

4-Hanım AKKUŞ

5-Hüseyin SOYALP

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1-Mahmut EKİNCİ

2-Havva DURAN

3-Kemal YILDIRIM

4-Hatice KİYE

5-Vehbi AKYÜREK

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Murat KAÇMAZ

4-Hatice KİYE

5-Fevzi BUDAK

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1-Mahmut EKİNCİ

2-Havva DURAN

3-Orhan ÇİDAL

4-Songül IŞIK

5-Vehbi AKYÜREK

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1-Murat DARGIN

2-Nuri ARVAS

3-Pakize DEMİR

4-Devlet ÇİFÇİ

5-Hüseyin SOYALP

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1-Azad GÜLENGÜL

2-Murat DARGIN

3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

5-Hasan HANDİL

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Ümit KANAN

2-Siracettin ÜNLÜ

3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

5-Hasan HANDİL

Engelliler Komisyonu

1-Nuri ARVAS

2-Zübeyir YILDIZBAŞ

3-Fırat LAÇİN

4-Naci ENTEROĞLU

5-Enver ERGİNYÜREK

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

1-Üye Seçimi yapılmadı.

2-

3-

4-

5-

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Münür MAVİŞ

4-Hanım AKKUŞ

5-Fevzi BUDAK

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin OFLAS

3-Servet AKTAŞ

4-Pakize DEMİR

5-Enver ERGİNYÜREK

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin OFLAS

3-Servet AKTAŞ

4-Pakize DEMİR

5-Enver ERGİNYÜREK

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin OFLAS

3-Orhan ÇİDAL

4-Songül IŞIK

5-Enver ERGİNYÜREK

Kadın Komisyonu

1-Mahmut EKİNCİ

2-Havva DURAN

3-Kemal YILDIRIM

4-Hatice KİYE

5- Vehbi AKYÜREK

Ekoloji Komisyonu

1-Üye Seçimi yapılmadı.

2-

3-

4-

5-

Bağımlılık Komisyonu

1-Zübeyir YILDIZBAŞ

2-Nuri ARVAS

3-Fırat LAÇİN

4-Naci ENTEROĞLU

5- Fevzi BUDAK

     

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:83

İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi ada; 2394, parsel; 12 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 252,27 m² ihdas taşınmazının, Muhammet KARACA’ya ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:84

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2395, parsel:13’de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 209,53 m² ihdas (nakıs) taşınmazın, Nezir SOYDOĞAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:85

İlimiz Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, 87 pafta, 1137 ada ve 133 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² ihdas taşınmazının, Erdinç AYSAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:86

İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Sahil Mevki, 101 ada ve 237 nolu parselde bulunan, 333,71 m²’lik taşınmazın, Şahabettin ÖZARSLANER’in vekili olan Ferda BİNGÖL’e  ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:06.04.2021

KARAR NO:87

İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın, Arafat ÖZAYDIN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:88

Plan ve Proje Müdürlüğünün müstakil hizmet etmesinin daha verimli ve kaliteli olacağı kanaatine varılmış ve yeniden Plan ve Proje Müdürü görevlendirilmesi nedeniyle, Meclisimizin 03.09.2018 tarih ve 236 sayılı kararında yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerinin birleştirilmesi hususunun iptal edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:89

Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi kapsamında peyzaj mimarı kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edilen personele ödenecek ücretlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve -149249 sayılı genelgesi doğrultusunda alt tavandan ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:90

Tuşba ilçesine bağlı mahallelerde 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda ismi belirlenen mahallelerde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre;

          Hıdır Mahallesi                        Atmaca Mahallesi                  Ocaklı Mahallesi      

 ADI VE SOYADI                   ADI VE SOYADI                ADI VE SOYADI

Mehmet Cemal GÖKYER       Lütfü KOÇAK                        Abduurahman ÖZYER

Mehmet Emin DEMİR            Coşkun ŞAHAR                     Mehmet Şirin ÖZYER

Mehmet Sıddık GÖKYER       Yakup ALTINTAŞ                 Bekir KOÇ

Abdulhamit KAYUK              Sabahattin SAYGIN                Behçet ADNAZ

Rıfat KAYUK                         Salih ŞAHAR                          Lütfü YOLCU

Şahabettin MUTLUYER         Aydın BERRAK                     M.Zeki ÖZYER

 

Gülsünler Mahallesi               Aşit Mahallesi

  ADI VE SOYADI                ADI VE SOYADI

Şevket ARAS                          Mendüh ATÇA

Bahattin TEKİN                      Salih SEZGİN

Sadrettin ÖZTÜRKÇİ             Celaleddin ERGİNOĞUZ

Seyfettin TEKİN                     Şükrü ERSİDAR

Asım ERGİN                          Fevzi GÖRGEŞ

Ercan SAYLIK                       Mehmet SEZGİN

 

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:91

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışmalarının devam edilmesi nedeniyle rapor sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:92

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ:07.04.2021

KARAR NO:93

Engelliler Komisyonuna havale edilen;İlçemizde bulunan Engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:94

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, Ekoloji komisyonun kurulmasına ve kurulan Ekoloji Komisyon üyeliğine; Meclis Üyesi Azad GÜLENGÜL, Murat DARGIN, Hüseyin SOYALP, Münür MAVİŞ ve Hanım AKKOŞ’un seçilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:95

Belediye Meclis Başkanlığına 08.04.2021 tarihli birleşimde verilen 12 önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

            1-Meclis Üyesi Aziz DENİZ, Mehmet Şirin OFLAS, Servet AKTAŞ ve Pakize DEMİR’in verdiği önergede;  Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması için Deprem ve Doğal Afetler komisyonuna yetki verilmesi.

            2- Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın verdiği önergede; Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilçemizde yer alan fakır mağdur ailelerin tespiti ve bu ailelere ne gibi yardımlar yapılabilir konularında gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna yetki verilmesi.

            3- Meclis Üyesi Nuri ARVAS’ın verdiği önergede; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunda çalışma yapılabilmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesi.

            4- Meclis Üyesi Aziz DENİZ, Mehmet Şirin OFLAS, Servet AKTAŞ ve Pakize DEMİR’in verdiği önergede; Bölgemize uygun sebze ve meyveler ile bostancılık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması için Araştırma Geliştirme ve Temel Hakları Komisyonuna yetki verilmesi.

            5- Meclis Üyesi Aziz DENİZ, Mehmet Şirin OFLAS, Orhan ÇİDAL ve Songül IŞIK’ıin verdiği önergede; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan Ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması için çalışmalar yapılması için, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna yetki verilmesi.

            6- Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ, Havva DURAN, Kemal YILDIRIM, Hatice KİYE ve Vehbi AKYÜREK’in verdiği önergede; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunda Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesi.

            7- Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Mehmet Şirin MARAL ve Hanım AKKOŞ’un verdiği önergede; Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu konuda halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Konularında çalışmalar yapılması için Ekoloji Komisyonuna yetki verilmesi.

            8- Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Mehmet Şirin MARAL, Münür MAVİŞ ve Hanım AKKOŞ’un verdiği önergede; Bahar mevsimin gelişi beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimdir. Bizlerde komisyon olarak hem üretimi teşvik etmek hemde halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda çalışma yapmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna yetki verilmesi.

            9- Meclis Üyesi Siracettin ÜNLÜ’nün verdiği önergede; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi için Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna yetki verilmesi.

            10- Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Nuri ARVAS, Naci ENTEROĞLU ve Fırat LAÇİN’’in verdiği önergede; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması konularında çalışmalar yapmak üzere Engelliler Komisyonuna yetki verilmesi.

            11- Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Nuri ARVAS, Naci ENTEROĞLU ve Fırat LAÇİN’’in verdiği önergede; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel  yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması konularında çalışma yapılması için Bağımlılık  Komisyonuna yetki verilmesi.

            12- Meclis Üyesi Münür MAVİŞ’in verdiği önergede; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması için Hukuk Komisyonuna yetki verilmesi.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:96

Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen;           Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:97

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen;İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması ile ilgili, verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:98

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:99

          Kadın komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:100

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizin tarihi mekânlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda,  komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:101

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili  hususundaki raporun işlerin yoğunluğu nedeniyle sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.04.2021

KARAR NO:102

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:103

          Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:104

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:105

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:106

Çitören Mahallesi Ada:101, Parsel:387nolu taşınmazın mevcut imarının turizm alanı

olarak planlanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; Gereği için Meclis kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:107

            Seyrantepe Mahallesi 202 nolu parselin imar planında yol, BHA, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Konut Alanı olarak planlandığından bahisle mülkiyet hakkının kısıtlandığı bu sebeple ya

kamulaştırılması ya da imar plan değişikliğinin yapılması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; Gereği için Meclis kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

  KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:108

            Kalecik Mahallesi 215 ve 2276 nolu parsellerin imarsız kalan kısımlarının mevcut

imar planına bütünlük sağlayacak şekilde çalışma yapılarak imar planı kapsamına alınması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; Gereği için Meclis kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:109

            İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi  ada; 2394, parsel; 12 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 252,27 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:110

            İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Sahil Mevki, 101 ada ve 237 nolu parselde bulunan, 333,71 m²’lik taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken Tuşba Belediyesi adına devredilmesi sonucu oluşturulduğu ve İmar Kanunu Madde-17’ye göre 101 ada 237 nolu taşınmazda bulunan hissenin diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satış işleminin yapılması; satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:111

İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın,  Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken Tuşba Belediyesi adına devredilmesi sonucu oluşturulduğu ve İmar Kanunu Madde-17’ye göre 101 ada 306 nolu taşınmazda bulunan hissenin diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satış işleminin yapılması; satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.04.2021

KARAR NO:112

             Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2395, parsel:13’de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 209,53 m² ihdas (nakıs) taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .