2021 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

2021 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Nisan Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/04/2021-09:30

 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Meclis 1.Başkan vekili gizli oyla seçimi,

3- Meclis 2.Başkan vekili gizli oyla seçimi,

4- 2 Asil katip üyenin gizli oyla seçimi,

5- 2 Yedek katip üyenin gizli oyla seçimi,

6- 3 Daimi Encümen üyenin gizli oyla seçimi,

7- İhtisas komisyon üyelerinin belirlenmesi,

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

9- Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

10-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.03.2021 tarih ve 58 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi ada; 2394, parsel; 12 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 252,27 m² ihdas taşınmazının, Muhammet KARACA’ya ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

11-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 11.03.2021 tarih ve 63 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, ada:2395, parsel:13’de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 209,53 m² ihdas (nakıs) taşınmazın, Nezir SOYDOĞAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 11.03.2021 tarih ve 64 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, 87 pafta, 1137 ada ve 133 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² ihdas taşınmazın, Erdinç AYSAN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.03.2021 tarih ve 74 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Sahil Mevki, 101 ada ve 237 nolu parselde bulunan, 333,71 m²’lik taşınmazın, Şahabettin ÖZARSLANER’in vekili olan Ferda BİNGÖL’e  ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.03.2021 tarih ve 75 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parsel, 64954/2714932 payı Çitören Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken, 26.10.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığınca Tuşba Belediyesine devredilen taşınmazın, Arafat ÖZAYDIN tarafına satışı talep edilmiştir.05.01.2021 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararı ile Encümene satış yetkisi verilmesi uygun görülmemiştir. Taşınmazın, Arafat ÖZAYDIN’ın yeniden vermiş olduğu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 203 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hizmetleri yürüten Plan ve Proje Müdürlüğünün müstakil hizmet etmesinin daha verimli ve kaliteli olacağı kanaatine varılması ve yeniden Plan ve Proje Müdürü görevlendirilmesi nedeniyle, Meclisimizin 03.09.2018 tarih ve 236 sayılı kararında yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerinin birleştirilmesi hususunun iptal edilmesi ,

16- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 204 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi kapsamında peyzaj mimarı kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edilen personele ödenecek ücretlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve 149249 sayılı genelgesi doğrultusunda ödenmesi hususunun karara bağlanması ,

17-Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih ve 18 sayılı azıları ile gündeme alınan; Atmaca, Gülsünler, Hıdır ve Ocaklı Mahallerinde yapılacak Kadastro Yenileme Çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

18- Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin ( c ) bendinde uyarınca taşınmazlarında plan değişikliği yapılması, imar planına alınması için dilekçe ile müracaata bulunan vatandaşların taleplerinin görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin Seyrantepe mahallesinde, özellikle halkın talebi üzerine park yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi,  sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 59 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

24- Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 62 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

25- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 63 sayılı kararı Kadın Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

26- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizin tarihi mekanlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

27- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 65 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

28- Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

29- Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

30- Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 68 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

31- Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 72 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı