2019 Şubat Ayı Karar Özetleri

2019 Şubat Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 04.02.2019

KARAR NO:23

 

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 8. ve 11. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (I) fıkrası hükümleri gereği;  Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, 832 unvan kodlu 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun 3 dereceli kadroya, 724 unvan kodlu 1 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun 3 dereceli kadroya, 7525 unvan kodlu 5 dereceli Ayniyat Saymanı kadrosunun 3 dereceli kadroya ve 3960 unvan kodlu 1 dereceli Hukuk Müdürü kadrosunun 3 dereceli kadroya, dönüştürülmesi uygun görülmüştür . Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 04.02.2019

KARAR NO:24

 

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması, Bilgi Yarışmaları, Münazara Yarışmaları, Koşu Yarışmaları, Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları, Yemek Yarışmaları, Fotoğraf Yarışmaları, Ses-Müzik Yarışmaları, Seviye Belirleme Sınavlarında  ” dereceye giren öğrencilere başarı sırasına göre büyük, orta ve küçük ebatlarda altın, ayrıca dereceye giren okullara bilgisayar ve yazıcı ile ödüllendirilmesi ve belediyemizce düzenlenen yarışmalarda jüri üyeliği yapmış konferans ve seminerlere katılan yazar, şair ve bilim adamları gibi kişilere plaket takdimi yapılması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 04.02.2019

KARAR NO:25

 

Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2019

KARAR NO:26

         

          Belediye Meclisimizin 07.01.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesinin 1 inci maddesinin “ Bu yönergenin amacı yiyecek yardımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeller ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanların ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektedir.” Şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 05.02.2019

KARAR NO:27

 

İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2019

KARAR NO:28

 

Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, bir suretinin Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2019

KARAR NO:29

 

Engellinin hangi dalda etkin olabilecek ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne, bir suretinin Engelliler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2019

KARAR NO:30

 

Deprem Riski Taşıyan ve Aktif Fay hatları üzerinde olan bölge tespiti için, İl Afet Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile görüşmelere devam edilerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 06.02.2019

KARAR NO:31

 

Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 06.02.2019

KARAR NO:32

 

İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 07.02.2019

KARAR NO:33

 

İlçemiz sınırlarında bulunan marangozlar ve keresteciler sitesinin ilçemiz ekonomisine katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 07.02.2019

KARAR NO:34

 

İlçemizde bulunan Çarpanak adası ,Adır adası, Ayanıs kalesinin turizme kazandırılması için neler yapılabilir konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2019

KARAR NO:35

         

Kırsal kesimdeki kadınlarımızın ticaret hayatına atılması ve sosyalleşmesi ile ilgili çalışma yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

  Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.02.2019

KARAR NO:38

 

            İlçemiz sınırlarında oluşturulması gereken ticari alanlara ihtiyaç duyulmakta bölgenin de gelişimine katkı sunmak amacıyla bahse konu Fatih Caddesi, Beddiüzzaman Caddesi, Zeve Caddesi, Hıdrellez Caddesi, Kalecik Toki Yolu ve Defterdarlık Caddelerinin Bitişik Nizam 5 kat yollardan 5 m çekmeli komşulardan 0 m çekmeli tam ticari; Avcılar sokak ve terminal caddesinin de Ayrık Nizam 5 kat Konut altı ticaret TAKS:0.40 KAKS:2.00 olarak planlanması yönünde çalışmaların yapılması hususunun araştırılması için İmar ve Şehircilik komisyonuna yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.02.2019

KARAR NO:39

 

Van İli, Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi ada; 131, parsel; 7’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 796,42 m² İhdas (nakıs) taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.