2021 Eylül Ayı Karar Özeti

2021 Eylül Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:06.09.2021

KARAR NO:236

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür

KARAR TARİHİ:06.09.2021

KARAR NO:237

İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde başlattığı ve halihazırda ilimizdeki çalışmalar tamamlanarak devreye alınan MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve ekte sunulan ücret tarifesinde belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:06.09.2021

KARAR NO:238

Kalecik Mahallesi Geleneksel Van Evleri alanı içerisinde bulunan Taş Kafeterya ve 4 adet Dükkân,  İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkı alanında bulunan Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Wc, Büfe ve Şemsibey Mahallesinde bulunan Mesut Özil Nizami Futbol Sahası işletmecilerinin, Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile işletmelerinin uzun süre kapalı olduğu buna rağmen işçi maaşı, sgk giderleri ve diğer sabit giderlerinin bu süreçte devam ettiğini gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulunmuşlardır. Buna istinaden; Covid-19 salgını nedeniyle kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.09.2021

KARAR NO:239

Van İli, Tuşba ilçesi, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkı Ada:642, Parsel:25, Ada:647, Parsel:1 ve Ada:648, Parsel:4-6’de belediyemiz tarafından yapılan Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Büfe, Wc, Satış Büfesi ve Kütüphane (kıraathane) işletmelerin 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:240

 Tuşba ilçesine bağlı Yeniköşk mahallesinde, 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:241

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:139, Parsel:280-281 Gökmen AYTİN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları ve park alanı değiştirilmeden, taşınmazların arasından geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:242

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut ve imar kanunun 15.ve 16. Maddelerine uygun olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda yola terk işlemleri yapılıp daha sonra belediyemizin iş programına alınarak açılması gereken yollar mevcut mudur? Bu yollar ile ilgili gelen talepler hangi işlem akışına göre açılıyor? Tebligat yapılan yerler var mıdır?  Bu konularla ilgili, komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:243

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:244

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:07.09.2021

KARAR NO:245

            Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.09.2021

KARAR NO:246

            Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması amacıyla çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.09.2021

KARAR NO:247

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bisiklet festivali yapacağından ilgili müdürlük ile beraber ve koordineli bir şekilde yapılması, ayrıca toplum yaşam merkezinde yapılacak olan etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, bununla beraber spor malzemelerin temini yapılıp çeşitli branşlarda katılanlara malzemelerin dağıtılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.09.2021

KARAR NO:248

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.09.2021

KARAR NO:249

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.09.2021

KARAR NO:250

            Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:09.09.2021

KARAR NO:251

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımız içerisinde içkili mekanlara ait alanların,  ilgili yönetmelik ve genelgesi kapsamında değerlendirilip yer tespitinin yapılması hususunda,  komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.09.2021

KARAR NO:250

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.09.2021

KARAR NO:253

Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı konusunun araştırılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.09.2021

KARAR NO:254

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde fındık ekimi ve yetiştirilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bugüne kadar dağıtılarak, ekimi sağlanan ceviz ve bademlerin ne durumda olduğunun takibinin yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.09.2021

KARAR NO:255

Belediye Meclis Üyesi Ümit KANAN’ın 10.09.2021 tarihli birleşimde Meclisimize verdiği önergede;  İlçemizde yeni yapılacak olan imar planlarının kentsel dönüşüme olan etkilerini ve büyükşehirlerdeki örneklerinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.  

KARAR TARİHİ:10.09.2021

KARAR NO:256

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları  ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.09.2021

KARAR NO:257

            Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir yapılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.09.2021

KARAR NO:258

Covid-19 salgını nedeni ile kira indiriminin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün yazılı talebinin Reddine; Oy birliği ile karar verildi.