2019 Mayıs Ayı Karar Özetleri

2019 Mayıs Ayı Karar Özetleri

 

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2019

KARAR NO:65

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, Bağımlılık Komisyonu adı ile yeni bir ihtisas komisyonun kurulması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2019

KARAR NO:66

 

            Belediyemizin 2018 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne,

                           

  • GİDER  BÜTÇESİ

 

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

33.532.947,67

02

Savunma Hizmetleri

0,00

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.

18.991,74

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00

05

Ekonomik İşler ve Hizmetler

3.449.927,64

06

Çevre Koruma Hiz.

5.154.992,56

07

İskân ve Toplum Refahı Hiz.

7.620.656,85

08

Sağlık Hizmetleri

0.00

09

Dinlenme Kültür ve Din Hiz.

528.118,31

10

Sos.Güv. ve Sos. Yrd. Hz.

0.00

 

                     GENEL TOPLAM

50.305.634,77

                                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B-GELİR  BÜTÇESİ

            Gereği için Meclis kararın bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine; karar verildi.

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Vergi Gelirleri

5.313.077,69

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.482.060,79

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

9.841,20

05

Diğer Gelirler

44.093.849,64

 

                     GENEL TOPLAM

50.898.829,32

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:67

 

Belediye Başkanlığımızca yürütmekte olduğumuz Kent Temizliği, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürge ve Çevre Temizliği Hizmetimize 3 (üç) yıllık araç ihalesi yapılması talebi uygun görülmemiştir. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:68

 

Meclis Üyesi İsmet TAN, Berken KIZIL KARABOĞA ve Baha SOYYİĞİT’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması için Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:69

 

Meclis Üyesi Berken KIZIL KARABOĞA ve Baha SOYYİĞİT’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:70

 

            Meclis Üyesi Hatice KİYE’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması için Ekoloji Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:71

 

Meclis Üyesi Songül IŞIK, Mizgin BOR ve Berken KIZIL KARABOĞA’nın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Erken yaşta evliliklerin araştırılması için Kadın Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:72

 

Meclis Üyesi Serap GÜVENÇ, Mizgin BOR ve Ali DAYAN‘nın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması için Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:73

 

Meclis Üyesi Pakize DEMİR, Münür MAVİŞ ve Devlet ÇİFTÇİ‘nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması için Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:74

 

Meclis Üyesi Orhan ÇİDAL, Ercan YILBOĞA ve Hanım AKKOŞ‘un, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması için İmar ve Şehircilik Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:75

 

Meclis Üyesi Baha SOYYİĞİT, Münür MAVİŞ ve Ali DAYAN‘nın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması hususunda Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:76

 

            Meclis Üyesi Ercan YILBOĞA, Orhan ÇİDAL ve Hanım AKKOŞ‘un, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması için Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:77

 

Meclis Üyesi Naci ENTEROĞLU, Fırat LAÇİN ve Devlet ÇİFTÇİ‘nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olmak için Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:78

 

Meclis Üyesi Songül IŞIK, Naci ENTEROĞLU ve Devlet ÇİFTÇİ‘nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:79

 

Meclis Üyesi Fırat LAÇİN‘in, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:80

 

Meclis Üyesi Murat KAÇMAZ, Serap GÜVENÇ ve Servet AKTAŞ‘ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması için çalışma yapmak üzere Hukuk Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2019

KARAR NO:81

 

Meclis Üyesi Fırat LAÇİN, Ali DAYAN ve Songül IŞIK‘ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması için Engelliler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2019

KARAR NO:82

 

UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel: 961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazlar arasından 7 metrelik imar yolu planlanmış olup UİP-15821,6  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 10.05.2019

KARAR NO:83

 

Belediye Başkanlığımızca yürütmekte olduğumuz Kent Temizliği, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürge ve Çevre Temizliği Hizmetimize 3 (üç) yıllık araç ihalesi yapılması 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.05.2019

KARAR NO:84

 

Meclis Üyesi Murat KAÇMAZ, Münür MAVİŞ ve Pakize DEMİR‘in, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti için Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna çalışma yapması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 10.05.2019

KARAR NO:85

 

            Meclis Üyesi Kemal YILDIRIM, Pakize DEMİR ve Hatice KİYE‘nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması için Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ: 10.05.2019

KARAR NO:86

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi uyarınca hazırlanan Tuşba Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkanımız tarafından Meclisimize sunuldu. Müzakere edildi.

           5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2018 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylamada, oybirliği ile reddine;

          Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.