2018 Eylül Karar Özetleri

2018 Eylül Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ: 03.09.2018

KARAR NO:236

Belediyemizin daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet yürütülmesi amacı ile benzer hizmet alanlarında çalışan Bilgi İşlem Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerini birleştirilerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi,  Plan ve Proje Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerini birleştirilerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 03.09.2018

KARAR NO:237

Belediyemizin daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet yürütülmesi amacıyla benzer hizmet alanlarında çalışan İşletme ve İştirakçiler Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetlerin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerinin birleştirilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışma yönetmeliği olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:238

Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz için hazırlatılan UİP-26192,1  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:239

Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.08.2010 tarih ve 132 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı kapsamında kalan taşınmazda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .  

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:240

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:241

Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:242

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.     

KARAR TARİHİ: 04.09.2018

KARAR NO:243

İlçemizde ikamet eden yatalak, engelli ve diyaliz hastası kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda  komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.09.2018

KARAR NO:244

Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması ile ilgili, komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.09.2018

KARAR NO:245

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesine, karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.09.2018

KARAR NO:246

İlçemizde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ekonomik durumunun, ilçemize faydalarının araştırılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu, ilimiz ve ilçemize katkısının nasıl daha fazla artırılacağına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.09.2018

KARAR NO:247

İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurum görevlilerinin çalışmalarına katılıp hem destek vermek hem de incelemelerde bulunmak için komisyonun çalışmalarına devam etmesine; karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.09.2018

KARAR NO:248

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .          

KARAR TARİHİ: 06.09.2018

KARAR NO:249

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

KARAR TARİHİ: 06.09.2018

KARAR NO:250

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı Maliye Hazinesi’ne taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .       

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:252

UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:253

Tuşba İlçesi Arısu Mahallesi Ada:101, Parsel:76 numaralı taşınmaz üzerinde ‘Güneş Enerji Santrali’ olarak yapılmak istenen planlama çalışmasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi talebi ile ilgili hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .          

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:255

İlçemiz kadınlarının ekonomi sıkıntılarla gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:256

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi Ada 0, Parsel 1895' de yapılan Van Evleri, Satış Dükkânları ve Taş Kafeteryanın 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesine; oy çokluğu ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:257

            Meclis Üyesi Mustafa KARTAL’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen;  Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:258

            Meclis Üyesi Fevzi KARATAŞ’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen;  İlimiz ve bölgemizin en önemli değerlerinden Van Gölünün son zamanlarda bir takım çevreler tarafından kirlendiği ya da kirletildiği iddia edilmektedir.  İddiaların doğruluk payının araştırılması gerekmektedir. İlçemiz sınırlarında olan kıyıların tatilciler ve piknikçilerin sebep olduğu hasarın incelenmesi varsa kirliliğin ivedi kontrol edilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:259

            Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınması uygun görülen;  İlçemizde Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.09.2018

KARAR NO:260

Tuşba Belediyemiz tarafından Abdurrahman Gazi Mahallesi Bediüzzaman caddesinde yapılan yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarımız kapsamında yol güzergahında çalışmalara engel teşkil eden Polatoğlu Mahallesi 956 ada. 82 parsel numaralı 76.00 m2 ‘lik  Abdulmecit OLCAY adına kayıtlı taşınmaz ve 1 atıl dükkan ile 1248 ada. 89 parsel numaralı 118.00 m2 ‘lik  İsmet TARHAN adına kayıtlı taşınmaz ve 1 katlı dükkanların, yıkılarak aynı güzergahta bulunan Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Polatoğlu Mahallesi 954 ada, 27 nolu 390.00 m2 ‘lik  taşınmaz ile trampa yapılmasına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin ( h ) bendi ile 5393 Belediye Kanunun 18.maddesinin   ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.