2020 Şubat Ayı Karar Özetleri

2020 Şubat Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR TARİHİ: 03.02.2020

KARAR NO:31

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “p” bendi çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek üzere Belediyemiz Tuşba Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kardeş belediye olmasına karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.02.2020

KARAR NO:32

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 03.02.2020

KARAR NO:33

Belediyemiz sınırları içerisindeki Mahallelerimizde maddi durumları iyi olmayıp çocukların çok olduğu ve ekmek yetiştirmekte zorluklar çektiklerini belirten bayanlarımızın ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, estetik açıdan da kent görünümüne uyum sağlayacağı noktalara ayaklı tandırların yapılmasıyla ilgili komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.02.2020

KARAR NO:34

          Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyona havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir hususundaki çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Yeni proje alanlarının ve mevcut ağaçlandırılmış alanların tespiti için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.   

 

KARAR TARİHİ: 04.02.2020

KARAR NO:35

          Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.02.2020

KARAR NO:36

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.02.2020

KARAR NO:37

            Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havle edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması ile ilgili, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.02.2020

KARAR NO:38

          Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:39

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarihi eserlerin turizme kazandırılması ve potansiyellerin arttırılması kapsamında; ilçemizde bulunan Kalecik Kalesi (Kalecik Tepe Höyüğü) ile ilgili yapı ve mekanların mevcut durumu bu manada korunmasının yapılıp yapılmadığı araştırılıp incelenmesi için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:40

          Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:41

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:42  

Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen; Belediye Bütçemizin 2020 ve Sonraki yıllarda Artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:43         

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılmasına ilişkin raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.02.2020

KARAR NO:44

İlçemiz sınırları içerisinden geçecek olan Devlet Demir yollarının çalışması ve geçecek güzergâhın daha faydalı olması için İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ekoloji Komisyonunca yapılan çalışmalar nihayete ulaşmadığından komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:45

Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususundaki Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler komisyonu çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:46

İlçemiz Tuşba sınırları içerisindeki oto sanayi bölgesi esnafının; mevcut iş yerlerinin önüne geçici sundurma adı altında yaptıkları yapıların daha sonra etrafını kapatarak, kapalı mekân haline getirerek işyerlerini büyüttükleri, maddi imkânları yetersiz olan esnafın bu tür yapıları yapamadıkları ve dükkân cephelerinin geride kaldığı veya yapmak isteseler de çeşitli bürokratik engellerle karşılaştığı konusunda, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Hukuk komisyonu çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:47

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemizin; yaklaşık 12 yıl önce 18.madde uygulama alanı içerisine alınan Beyüzümü mahallemizin söz konusu uygulama ile ilgili sorunlarını, gelinen son durumu, çözüm noktasında nelerin yapılması gerektiğini, ilgili müdürlüklerimizin de katkıları ile çalışmalar yapılması hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunmadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:48

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Seyrantepe mahallesinde bulunan kanalın ıslah edilmesine ilişkin komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:49

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “ İmar Uygulamaları” hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:50

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması hususundaki raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:51

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:1302 numaralı taşınmazda planlanan 7 metrelik imar yollarının kaydırılması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği planlanması hususundaki raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:52

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:133, Parsel:13 nolu taşınmazlar, yollardan 10 metre çekmeli Emsal: 1.60, Hmax:23.50 kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanmıştır. Ticaret Alanı (T2) Ayrık Nizam 7 kat, TAKS:0.40, KAKS:2,80 karayolundan 10 metre, güneyindeki 7 metrelik yoldan 5 metre, kuzey batı tarafında ise çekme mesafesi 0 metre (sıfır) çekme olacak şekilde plan değişikliği hususundaki raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:53

2011 yılında ilimizde meydana gelen iki ayrı depremde yıkılma veya güçlendirme raporu verilen bu binaların tespit edilmesi, yıktırılması veya güçlendirilmesi için önlem alınması hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2020

KARAR NO:54

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün " İmar Plan Revizyonu "  konulu teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.