Belediye Meclisinin 2017 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2017 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/01/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2017 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi hususun görüşülmesi.
3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususun görüşülmesi.
4- Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemize bağlı kırsal bölgelerde Yağışların başlaması ile birlikte bazı taşkınların oluşması sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşabilecek hasarların önlenmesi ve bu konuda araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.
5- Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 222 sayılı karar ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara ilişkin veritabanı anket çalışmasının yapılması hususunun görüşülmesi.
6- Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 223 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallerimizde özellikle kadınların geçimleri zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânların sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlar daha çok hangi alanlarda iş imkânları oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.
7- Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 224 sayılı kararına istinaden; Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu raporunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 225 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 226 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırlarımız içerisinde erozyona maruz almış veya toprak erozyon riski olan belediye arazileri ve mera vasfında olan arazilerin ağaçlandırılması için alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,
10-Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 227 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 228 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlimizde yaygın hale gelen madde bağımlılığı olan insanların yeniden topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi.
12- Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 229 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 230 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerinde ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunun görüşülmesi.
14- Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarih ve 231 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok ilgili olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 235 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930, parsel:57 nolu Ayhan BİLGE ve Ortaklarına ait taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi,
16- Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan pafta: K50C23A3D/3A, ada: 2266-2265-2264, parsel: 1/2-1-1 nolu S.S. Marangozlar Hızarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ait taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi sanayi alanı, kısmi park alanı, kısmi yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.
17- Bursa İli Mustafa Kemalpaşa İlçe Belediyesi ve Van İli Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması hususunun görüşülmesi.
18- Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 19.12.2016 tarih ve 151 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Suriyenin Halep kentinde hükümet birlikleri ile tüm terör örgütlerinin saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Halep bölgesinde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile belediyemiz bütçesinden 60.000 TL tutarında ayni yardımın yapılması hususunun görüşülmesi.

Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı