2021 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

2021 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Şubat Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/02/2021-10:30

 

 

1- Açılış ve Yoklama.

2-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2020 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere bir Belediye Meclis üyesinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, ada:930, parsel:67’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 426,87 m² ihdas taşınmazının, Orhan TAYİZ, Sıddık TIRAK’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi İskele Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazın, Abdulmutalip KARABACAK’ a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

5-Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi ada; 2049, parsel; 15 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 142,06 m² ihdas taşınmazının, Seyfettin ZORBA’ya ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “Kırsal Yerleşim Alan ve Civarı Sınırlarının Belirlenmesi” hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi,  sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

  1. Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme  Komisyonuna havale edilen; “İlçemizde kaçak yapının önlenmesi amacıyla Beton Santrallerinin ruhsatsız yapılara beton verilmemesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

13- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 21 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yürütülmesi hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizin tarihi mekanlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

19- Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik  ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir noktasında çözümü için ilgili komisyona çalışma yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı