2018 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

2018 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ


GÜNDEM


Belediye Meclisinin 2018 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.


Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/01/2018-09:30


1- Açılış ve Yoklama.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2018 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi hususun görüşülmesi,
3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususun görüşülmesi,
4- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 260 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Belediye Başkanlığımızın 2018 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi uyarınca tespiti ile ilgili hususunun görüşülmesi,
5- Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve 1505 sayılı yazıların görüşülmesi,
6- Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve 1506 sayılı yazıların görüşülmesi,
7- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarih ve 971 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediyemizde görev yapan personele sosyal denge ve yemek yardımı yapılması hususunun görüşülmesi.
8- Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 246 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 247 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 248 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 249 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 251 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 252 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 253 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 254 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi ,
16- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 259 sayılı kararı ile önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor komisyonu ile Engeliler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engeli vatandaşlarımızı spora olan ilgilerini artırmak ve engeli vatandaşlarımızı spora teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi ,
17- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi,
18- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,
19- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1970 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 17.07.2017 tarihinde kesinleştiğini belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
20- Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi parsel:4204 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 12.11.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi ,
21- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2017 ve 2569 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel: 1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 08.05.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-15822,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
22- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2017 ve 2568 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:714, Parsel:6 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 09.10.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-21011,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi ,
23- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2017 ve 699 sayılı yazıları ile gündeme alınan; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi ,

Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı