2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
6085 ayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi hükmü uyarınca, Kasım Ayı Toplantısı 1.Birleşiminin yapıldığı 01.11.2016 günlü toplantısında Belediye Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.
KARAR TARİHİ: 02.11.2016
KARAR NO: 207
Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 203 sayılı kararı ile Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok alakalı olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğunu araştırılması için Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yeniden yetki verilmesi nedeniyle bu konu ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 02.11.2016
KARAR NO: 208
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı alanlar ile ilgili hususlarda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 02.11.2016
KARAR NO: 209
Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlemesi hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 03.11.2016
KARAR NO: 210
Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalmış veya toprak erozyon riski olan belediye arazileri ve mera vasfında olan arazilerin ağaçlandırılması için alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 03.11.2016
KARAR NO: 211
Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Kültür Sanat ve Turizm alanlarında ilçemizde araştırma ve veri tabanı oluşturması konusundaki çalışmaların yapılması hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 03.11.2016
KARAR NO: 212
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlimizde yaygın hale gelen madde bağımlılığı olan insanların yeniden topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili hususta komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 03.11.2016
KARAR NO: 213
Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.11.2016
KARAR NO: 214
İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değiştirilmesi ile ilgili hususta komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.11.2016
KARAR NO: 215
İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930, parsel:57 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülerek karara bağlanması hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzlenmediği; komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.11.2016
KARAR NO: 216
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 88, Ada; 1817, Parsel; 8’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 452,73 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.11.2016
KARAR NO: 217
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 93, Ada; 12, Parsel; 41’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 127,88 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.11.2016
KARAR NO: 218
Hukuk Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerinde ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.11.2016
KARAR NO: 219
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok alakalı olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususunda komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.11.2016
KARAR NO: 220
Belediye Meclis Üyesi Süleyman CAN’ın Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önerge ile gündeme alınan Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla birimlerimizin tarife cetvellerinin görüşülmesi için Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna yetki verilmesi ile ilgili önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde; Konunun incelenerek rapora bağlamak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesi oybirliği ile kabul edildi