2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 05.09.2016
KARAR NO: 168
İlçemiz Hıdır, Ocaklı ve Adıgüzel Mahallelerimizde komisyonca tespit edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilmesi, İlçemize bağlı kırsal bölgelerde sel ve taşkınlarda yaşanan sıkıntılar ile ilgili, diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.09.2016
KARAR NO: 169
İlçemizde Engellilere yönelik engellilerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği hususunda komisyonca mahalle bazında yapılan veritabanı anket çalışmalarının devamına; oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.09.2016
KARAR NO: 170
İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallelerimizde özellikle kadınların geçimlerinin zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânlarının sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlara daha çok hangi alanlarda iş imkânlarının oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.09.2016
KARAR NO: 171
İlçemiz sınırları dahilinde çok amaçlı spor tesisinin kurulması ve ilçemizde bulunan mahallelerde ne gibi spor kompleksi, spor tesisinin olduğunu ve halkımızın sporla ilgisinin ne olduğu hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.09.2016
KARAR NO: 172
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerin ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunda; komisyonca mahalle bazında çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.09.2016
KARAR NO: 173
Kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı alanlar ile ilgili hususlarda komisyon marifetiyle yapılan yazışmaların takibi ve sonuçlandırılması amacı ile Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.09.2016
KARAR NO: 174
Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlemesi ile ilgili komisyonun çalışmalarının nihai sonuca ulaşması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.09.2016
KARAR NO: 175
Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalan yerlerin olduğu ve bu yerlerin ağaçlandırılması için gerekli şartların oluşturulması ve kalan mahalle ve arazilerde ağaçlandırma ve erozyon riski olan bölgelerin tespitine yönelik ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin nihai bir sonuca ulaşması için komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.09.2016
KARAR NO: 176
İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları ile ilgili hususta daha sağlıklı veriler elde edebilmek adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.09.2016
KARAR NO: 177
Madde bağımlılığıyla mücadelede madde bağımlılığının zararlarını, bu zararların kişiler, aileler ve toplumlar üzerinde yapacağı etkiler anlatılarak bu zararlardan korunma tedavi yöntemleri ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.09.2016
KARAR NO: 178
Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.09.2016
KARAR NO: 179
Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm kadro cetvelinin 8790 unvan kodlu 12 dereceli 1 Teknisyen kadrosunun, 8500 unvan kodlu 8 dereceli Mühendis kadrosuna, 8750 unvan kodlu 10 dereceli 1 Tekniker kadrosu ve 8750 unvan kodlu 1 dereceli 1 Tekniker kadrosuyla toplam 2 kadronun da 8500 unvan kodlu 9 dereceli Mühendis kadrosuna dönüştürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 08.09.2016
KARAR NO: 180
Belediyemizin genel temizlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacı ile sürekli nitelikte hizmet alımının, İl Mahalli İdareler Seçimlerini izleyen 6.ayın sonunu geçmemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süre ile ihale edilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 08.09.2016
KARAR NO: 181
Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 157sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değiştirilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 09.09.2016
KARAR NO: 186
Belediyemizin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel gelişimine katkıda bulunmak için Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile ilgi (b) TFSF 2016-090 sayılı Şartname ile taraflar arasında iş birliği sağlanıp ‘’Kardeşlik Temalı’’ Fotoğraf Yaraşmasının Dereceye giren yarışmacılarına Belediyemiz tarafından birincilik ödülü olarak 2.500.00 TL İkincilik ödülü olarak 2.000.00 TL üçüncülük ödülü olarak 1.500.00 TL Mansiyon ödülü olarak 500.00 TL Tuşba Belediyesi Özel Ödülü olarak 500.00 TL Sergileme ( En fazla 20 adet ) ödül olarak 100.00 TL Toplamda 9.000.00 TL ödül dağıtımı uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 09.09.2016
KARAR NO: 187
Belediye Meclis Üyesi Ahmet KAYA ve Pervin ÖZGÜR’ün, Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli birleşiminde Grubu adına Meclis Başkanlığına verdikleri önerge ile gündeme alınan, Oto sanayi sitesi sınırları içinde iş yerlerinin arka ve ön taraflarda yapılan uzatma plansız projesiz 88 adet, yapılan konteynır 81 adet, kulübe sayısı 3 adet. Yolların son durumu ile ilgili hususta yapılan müzakereler neticesinde;
Oto sanayi sitesi sınırları içinde iş yerlerinin arka ve ön taraflarda yapılan uzatma plansız projesiz 88 adet, yapılan konteynır 81 adet, kulübe sayısı 3 adet. Yolların son durumu ile ilgili önergenin, bilgi için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne havalesine karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.09.2016
KARAR NO: 188
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne tahsis edilen Et-Balık Kurumu binasında hizmete açılacak olan Zabıta Hizmet Noktasına “Şehit Asb. Ömer Halis DEMİR” isminin verilmesi uygun görülmüştür.