2019 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

2019 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

 

 

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

             

Belediye Meclisinin 2019 Nisan Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 16/04/2019-09:30

 

                                                                                                                     

1- Açılış ve Yoklama.

2- Meclis 1.Başkan vekili gizli oyla seçimi,

3- Meclis 2.Başkan vekili gizli oyla seçimi,

4- 2 Asil katip üyenin gizli oyla seçimi,

5- 2 Yedek katip üyenin gizli oyla seçimi,

6- 3 Daimi Encümen üyenin gizli oyla seçimi,

7- İhtisas komisyon üyelerinin belirlenmesi,

8- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarih ve 36 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

 

                                     

 

                                            Salih AKMAN
                                         Belediye Başkanı