2021 Şubat Ayı Karar Özeti

2021 Şubat Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.02.2021

KARAR NO:31

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2021 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.02.2021

KARAR NO:32 

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.02.2021

KARAR NO:33

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Başta Şoförler ve Otomobilciler Odası gibi SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ile görüşülmesi amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.02.2021

KARAR NO:34

            Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyonca mahalle bazında çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:02.02.2021

KARAR NO:35

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;  Belediyemizin Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.02.2021

KARAR NO:36

             Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması ile başlayıp, devamında eski marangozlar sitesindeki gibi görüntü ve gürültü kirliliği açısından Tuşba halkını doğrudan etkileyen, özellikle hurdacılar sitesi civarında hurda malzemeleri (lastik kablo v.b)gibi ateşe verilerek doğaya zehirli gazların salanımı ve havanın kirletilmesi gibi konularda komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.02.2021

KARAR NO:37        

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ:03.02.2021

KARAR NO:38

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2021

KARAR NO:39        

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen;

Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun  görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2021

KARAR NO:40

            Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.02.2021

KARAR NO:41

            Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizin tarihi mekânlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2021

KARAR NO:42

Belediye Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ’nin Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarihli birleşiminde meclise verdiği sözlü önergede; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili hususlarda çalışma yapmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2021

KARAR NO:43

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.02.2021

KARAR NO:44

            Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ:04.02.2021

KARAR NO:45

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, ada:930, parsel:67’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 426,87 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:05.02.2021

KARAR NO:46

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi İskele Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazın, Abdulmutalip KARABACAK’ a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususundaki komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.02.2021

KARAR NO:47

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “Kırsal Yerleşim Alan ve Civarı Sınırlarının Belirlenmesi” hususundaki raporun işlerin yoğunluğu nedeniyle sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.02.2021

KARAR NO:48

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi ada; 2049, parsel; 15 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 142,06 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:05.02.2021

KARAR NO:49

            İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Müdürlüğümüzce Ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek için etkin çalışma başlatarak daha sağlıklı estetik ve modern bir şehir oluşturmak, Şehrin modern bir görünüme kavuşması adına vatandaşların inşa ettiği yapılarını, İmar Planına, İmar Kanununa ve yönetmenliklerine uygun şekilde yapılmasına kentin estetiğini  sülietini korumak, ayrıca deprem bölgesi olan bölgemizde  depreme dayanıklı yapı tasarımının sağlanması amacıyla ruhsat almadan  başlanan inşaata beton dökümü yapan firmaya 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerince cezai işleme tabi tutulması ve  Türkiye Ceza Kanununun 184 Maddesi Gereği, haklarında suç duyurusunda bulunması  ayrıca beton  santrallerine ruhsatsız olarak başlanan  yapılara beton dökülmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  güncel olarak  belirlenmiş olduğu  birim  m³  başına idari para cezasının uygulanması için  cezai miktarının belirlenmesi işlemlerinde Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yetkilendirmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.02.2021

KARAR NO:50

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yürütülmesi hususundaki raporun işlerin yoğunluğu nedeniyle sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.