Belediye Meclisinin 2017 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2017 Şubat Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/02/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.01.2017 tarih ve 0143 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;87, Ada; 1108, parsel;11’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 48,57 m² ihdas taşınmazın, Şevket GÜLGELDİ’ye ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.01.2017 tarih ve 0109 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Pafta;186, Ada; 717 parsel;139 da mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 150,38 m² ihdas taşınmazın, Atilla BOZKURT’a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve 174 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;117, Ada; 1758, parsel;69’da, mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 108,03 m² ihdas taşınmazın, Ferhat ULAŞ’a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince Encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
5- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2017 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere bir Belediye Meclisi üyesinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı bu manada korunmasının yapılıp veya yapılamayacağının araştırılması ve bu konuda raporlar tutulması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisindeki Dezavantajlı ve Üreten kadınlarımızın tespitinin yapılarak envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Başkanlığının 09.01.2017 Tarih ve 1088 Sayılı yazıları ile iade edilen Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 21 Sayılı Kararının yeniden görüşülmesi
13- Belediye Başkanlığının 09.01.2017 Tarih ve 1089 Sayılı yazıları ile iade edilen Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 23 Sayılı Kararının yeniden görüşülmesi
14- Belediye Başkanlığının 09.01.2017 Tarih ve 1090 Sayılı yazıları ile iade edilen Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 25 Sayılı Kararının yeniden görüşülmesi
15- Belediye Başkanlığının 09.01.2017 Tarih ve 1091 Sayılı yazıları ile iade edilen Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 26 Sayılı Kararının yeniden görüşülmesi
16- Belediye Başkanlığının 09.01.2017 Tarih ve 1092 Sayılı yazıları ile iade edilen Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 27 Sayılı Kararının yeniden görüşülmesi
17- Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan pafta: K50C23A3D/3A, ada: 2266-2265-2264, parsel: 1/2-1-1 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi sanayi alanı, kısmi park alanı, kısmi yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.
18- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2017 tarih ve 0219 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi Pafta:75, Ada: 133, parsel:18 nolu taşınmaz ve 1/1000 uygulama imar planında Tuşba İlçe sınırlarımız içerisinde kalan UİP-15822,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.


Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı