Belediye Meclisinin 2017 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2017 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2017 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/05/2017-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih ve 1732 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz 2016 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülerek karara bağlanması.
3- Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi,
4- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
5- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korunmasının yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında gençlere yönelik maraton koşusu düzenlenmesi halinde gerekli düzenleme ve faaliyet yürütülmesi hususunun görüşülmesi,
8- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 81 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi,
10- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, Pazar alanı ya da satış yerinin oluşturularak gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı ve bunların istimlâk işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ve
istimlâk yapılacak yerlerin araştırılması hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması hususunun görüşülmesi,
12- Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti hususunun görüşülmesi,
13- Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,
14- Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notunun görüşülmesi,
15- Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:61, Ada: 2055, parsel:2 nolu taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında taks: 0.30, Kaks: 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. UİP-25499,1 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.
16- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 0873 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 01.03.2016 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararın düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,
Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı