2020 Haziran Ayı Karar Özetleri

2020 Haziran Ayı Karar Özetleri

 

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2020

KARAR NO:82

           5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2019 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylamada, konunun detaylı incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2020

KARAR NO:83

                Belediyemiz 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.06.2020

KARAR NO:84

5393 Sayılı Kanunun 37 Maddesinde “Belediye Başkanı Belediye İdaresinin ve Belediye Tüzel Kişiliğinin temsilcisidir” hükmü bulunmakta ve ayrıca aynı kanunun 38 Maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri belirlenmiştir. Anılan hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı  Numaralı Belediye Başkanı Salih AKMAN olmak üzere, Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun Hüseyin SOYALP ve Harun ALDAŞOĞLU;

 Denetim Kurulu’nun Sedat AYKAÇ, Hasan HANDİL ve Mikail İÇGÜLEÇ’den oluşturulması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.06.2020

KARAR NO:85

Belediyemizin daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretmesi amacıyla, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro standartları Yönetmelik cetvelinde yer alan Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması ve Yapı Denetim Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin ekli ihdas cetvelinin tasdik edilmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.06.2020

KARAR NO:86

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi (a) bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca, gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Aziz DENİZ (16 oy), Murat DARĞIN (16 oy) ve Mehmet Şirin OFLAS (16 oy) alarak Belediye Encümen Üyeliğine seçilmeleri uygun görülmüştür.  Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2020

KARAR NO:87

Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi; temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2020

KARAR NO:88

Van İli Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 61 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan 22.000,00 m² “Mavi Bayraklı Halk Plajının” kıraya verilmesi; temizliği, güvenliği, vb. nitelikteki ihtiyaçları da dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için, (Binek Araba, Minibüs ve Otobüs) araç giriş ücretinin belirlenmesi işleminin; Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonun yazılı raporları doğrultusunda yapılması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2020

KARAR NO:89

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2020

KARAR NO:90

            Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2020

KARAR NO:91

İlçemizde çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:92

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca,  komisyonların beş üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan işari oylamada;  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu, Kadın Komisyonu, Ekoloji Komisyonu ve Bağımlılık Komisyonuna aşağıda adı, soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür . 

     

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1-Azad GÜLENGÜL

2-Siracettin ÜNLÜ

3-Ayşe MİNAZ

4-Fırat LAÇİN

5- Hasan  HANDİL

Plan ve Bütçe Komisyonu

1- Ümit KANAN

2-Nuri ARVAS

3-Servet AKTAŞ

4-Devlet ÇİFTÇİ

5- Vehbi AKYÜREK

 

Hukuk Komisyonu

1-Mehmet Şirin OFLAS

2-Murat DARGIN

3-Murat KAÇMAZ

4-Pakize DEMİR

5- Vehbi AKYÜREK

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1- Havva DURAN

2-Mahmut EKİNCİ

3-Kemal YILDIRIM

4-Hatice KİYE

5- Hüseyin SOYALP

 

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1- Mehmet Şirin OFLAS

2-Zübeyir YILDIZBAŞ

3-Servet AKTAŞ

4-Songül IŞIK

5- Hüseyin SOYALP

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1- Havva DURAN

2-Mahmut EKİNCİ

3-Orhan ÇİDAL

4-Songül IŞIK

5- Enver ERGİNYÜREK

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1- Ümit KANAN

2-Nuri ARVAS

3-Orhan ÇİDAL

4-Songül IŞIK

5- Vehbi AKYÜREK

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1- Ümit KANAN

2-Nuri ARVAS

3-Kemal YILDIRIM

4-Hatice KİYE

5- Hüseyin SOYALP

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Azad GÜLENGÜL

2-Siracettin ÜNLÜ

3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

5- Hasan HANDİL

Engelliler Komisyonu

1- Zübeyir YILDIZBAŞ

2- Murat DARGIN

3-Ali DAYAN

4-Baha SOYYİĞİT

5- Enver ERGİNYÜREK

 

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

1- Havva DURAN

2-Mahmut EKİNCİ

3-Berken KIZIL KARABOĞA

4-Naci ENTEROĞLU

5- Enver ERGİNYÜREK

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu

1- Zübeyir YILDIZBAŞ

2- Murat DARGIN

3-Münür MAVİŞ

4-Hanım AKKUŞ

5- Hasan HANDİL

 

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Murat KAÇMAZ

4-Pakize DEMİR

5- Vehbi AKYÜREK

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Servet AKTAŞ

4-Devlet ÇİFTÇİ

5- Hasan HANDİL

 

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Aziz DENİZ

2-Mehmet Şirin MARAL

3-Münür MAVİŞ

4-Hanım AKKUŞ

5- Hasan HANDİL

Kadın Komisyonu

1- Mehmet Şirin OFLAS

2-Havva DURAN

3-Pakize DEMİR

4-Devlet ÇİFTÇİ

5- Enver ERGİNYÜREK

 

Ekoloji Komisyonu

1- Mehmet Şirin OFLAS

2-Zübeyir YILDIZBAŞ

3- Berken KIZIL KARABOĞA

4- Naci ENTEROĞLU

5- Hüseyin SOYALP

Bağımlılık Komisyonu

1-

2-

3-

4-

5-

 

           

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:93

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması ile ilgili, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:94

İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:95

Tuşba ilçemizin tarihi eserlerin turizme kazandırılması ve potansiyellerin arttırılması kapsamında; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:96

İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:97

Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:98

Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:99

Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması ile ilgili  komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:100

Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususundaki komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:101

İlçemiz Seyrantepe mahallesinde bulunan kanalın ıslah edilmesine ilişkin komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:102

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; 2011 yılında ilimizde meydana gelen iki ayrı depremde yıkılma veya güçlendirme raporu verilen binaların tespit edilmesi, yıktırılması veya güçlendirilmesi için önlem alınması ile ilgili komisyonun bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2020

KARAR NO:103

Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 12.06.2020

KARAR NO:104

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

   

KARAR TARİHİ: 12.06.2020

KARAR NO:105

Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi ada; 1818, parsel; 130’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 591,49 m² İhdas taşınmazının, Mehmet Arif BİLMEZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususundaki raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 12.06.2020

KARAR NO:107

Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususundaki raporun işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 12.06.2020

KARAR NO:108

İller Bankası A.Ş.de 10.000.000,00-(on milyon) TL kredi kullanılmasına karar verildi.