2019 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

2019 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

 

 

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2019 Şubat Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/02/2019-09:30

                                   

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.02.2019 tarih ve 86 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21.01.2019 tarih ve 01 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizin Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması, Bilgi Yarışmaları, Münazara Yarışmaları, Koşu Yarışmaları, Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları, Yemek Yarışmaları, Fotoğraf Yarışmaları, Ses-Müzik Yarışmaları, Seviye Belirleme Sınavlarında” dereceye giren öğrencilere başarı sırasına göre büyük, orta ve küçük ebatlarda altın, ayrıca dereceye giren okullara bilgisayar ve yazıcı ile ödüllendirilmesi ve belediyemizce düzenlenen yarışmalarda jüri üyeliği yapmış konferans ve seminerlere katılan yazar, şair ve bilim adamları gibi kişilere plaket takdimi yapılması hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunun görüşülmesi ,

5- Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 8 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; Engelinin hangi dalda etkin olabilecek, ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimiz deprem bölgesi olan bir bölge, risk altında. Tuşba ilçemiz deprem riski taşıyan bir ilçedir. İlçemizde durum tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Afet Müdürlüğü ile çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 11.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek odalar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan marangozlar ve keresteciler sitesinin ilçemiz ekonomisine katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 11.01.2019 tarih ve 19 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;    Çarpanak adası, Adır adası, Ayanıs kalesinin turizme kazandırılması için neler yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

13- Belediye Meclisinin 11.01.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek fırsat eşitliği komisyonuna havale edilen; Kırsal kesimde oturup hayvancılık yapamayan, Kadın Erkek ayrımı yapmadan nasıl iş güç sahibi yapabiliriz, kırsal kesimdeki kadınların ticarete nasıl alıştırabiliriz? Konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

14- Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel:45 nolu taşınmaz ile Şemsibey Mahallesi Ada:720, parsel: 679 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kakas:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alnı olarak planlanmıştır . Taşınmazlarda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi.

15- Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesi Ada:699, Parsel:13 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında taks:0.25, kakas:0.50, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 2 kat konut alanı, ibadet yeri ve yol olarak planlanmıştır . Taşınmazın mevcut planındaki yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazda planlanan 10 metrelik yolun 8 metreye düşürülmesi ve 7 metrelik iki adet imar yolunun iptali talebinin görüşülmesi,

 

 

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı