2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ : 04.04.2017
KARAR NO:68
5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2016 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylamada oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.
KARAR TARİHİ : 04.04.2017
KARAR NO:69
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 8. ve 11. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (I) fıkrası hükümleri gereği; Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, 860 unvan kodlu 4 dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun 2 dereceli kadroya, 838 unvan kodlu 4 dereceli İmar ve Şehircilik kadrosunun 2 dereceli kadroya ve 802 unvan kodlu 4 dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun 2 dereceli kadroya dönüştürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 05.04.2017
KARAR NO:70
Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.04.2017
KARAR NO:71
Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.04.2017
KARAR NO:72
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;90, Ada; 1327, parsel;234’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 140,51 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.04.2017
KARAR NO:73
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;92, Ada; 14, parsel;6 ve pafta;92, ada;14, parsel 5 ’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 36,90 m² ve 561,56 m² ihdas taşınmazın, satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.04.2017
KARAR NO:74
İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268, 269 ve 270’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m², 1.319,01 m², 352,02 m², 337,05 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:75
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:76
Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığı araştırılıp incelenmesi hususundaki komisyon çalışmalarının belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda devamına oy birliği ile karar verildi
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:77
Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:78
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında gençlere yönelik maraton koşusu düzenlenmesi halinde gerekli düzenleme ve faaliyet yürütülmesi hususunda komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:80
Belediyemiz ile Kamu kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalar olup olmadığı ile alakalı komisyonca düzenlenen raporun kabulüne; Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:81
İlçemizde ikamet eden 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:82
Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:83
Tuşba ilçesi Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde semt pazarları için yer belirlemesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:84
İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, Pazar alanı ya da satış yerinin oluşturularak gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:85
İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı ve bunların istimlâk işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ve istimlâk yapılacak yerlerin araştırılması hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.04.2017
KARAR NO:86
Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.04.2017
KARAR NO:87
İlçemiz sınırları dahilinde Bakıma Muhtaç Yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.04.2017
KARAR NO:88
5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi (a) bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Salih BAKAN (16 oy), Arif OFLAS ve Mustafa KARTAL (17 oy) alarak Belediye Encümen Üyeliğine seçilmeleri uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.04.2017
KARAR NO:89
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca komisyonların üç üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna aşağıda adı soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür.
TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI
İmar ve Şehircilik Komisyonu
1-Bedri AKMAN
2-Haydar ÖZYER
3-İsmet TAN
Plan ve Bütçe Komisyonu
1-Çetin EBİNÇ
2-Muzaffer BAŞTÜRK
3- Berken KIZILKARABOĞA
Hukuk Komisyonu
1-Yaşar ELGÜN
2- Necla ORBAYİ
3- M.Fehim OFLAS
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu
1- Ziya NURSES
2- Mehmet UTKU
3-Ahmet KARATAŞ
Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu
1-Necmettin ARSLANTOSUN
2-Salih BAKAN
3-Naci BAŞDİNÇ
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu
1- Veysi EBİRİ
2-Yaşar ELGÜN
3-Baran KIZILTAŞ
Çevre ve Sağlık Komisyonu
1-Zeki YATKIN
2-Necmettin ARSLANTOSUN
3-Naci BAŞDİNÇ
Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu
1-Rıza UÇAR
2-Yaşar ŞALEM
3-Berken KIZILKARABOĞA
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu
1- Necla ORBAYİ
2- Muğdat GÜNİNİ
3-Nejla BAKIR
Engelliler Komisyonu
1- Zeki YATKIN
2-Doğan TOKAT
3-Ahmet KARATAŞ
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
1-Doğan TOKAT
2- Veysi EBİRİ
3-Bahattin GÜNEŞ
Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu
1- Muzaffer BAŞTÜRK
2-Yaşar ŞALEM
3- Bahattin GÜNEŞ
Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu
1- Çetin EBİNÇ
2- Mehmet UTKU
3- Pervin ÖZGÜR
Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu
1- Mustafa KARTAL
2-Rıza UÇAR
3-Ahmet KAYA
Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu
1-Ziya NURSES
2-Necmettin ARSLANTOSUN
3-Serap GÜVENÇ
KARAR TARİHİ: 07.04.2017
KARAR NO:90
Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:61, Ada: 2055, parsel:2 nolu taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında taks: 0.30, Kaks: 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. UİP-25499,1 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi
KARAR TARİHİ: 07.04.2017
KARAR NO:91
5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (i) bendi uyarınca kurulu Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.’nin hibe yoluyla devralmaya, devralınacak şirketi temsil ve ilzama Belediye Başkanın yetkilendirmesi, gerekli görülmesi halinde sermaye artışının yapılmasına, gerekli sermaye bedelinin aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.