Necati YERTÜRK

#

Necati YERTÜRK

Adı ve Soyadı             : Necati YERTÜRK

Doğum Yeri                : Van

Doğum Tarihi             : 08.03.1966

Askerlik Durum          : Terhis Edilmiş

Medeni Hali                : Evli-Üç çocuklu

Eski Çalıştığı Yer:      : Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Afet Müdürlüğü(Acil yönetim Müdürü) Van

Halen Çalıştığı Kurum: Tuşba Belediye Başkanlığı ( Belediye Başkan Yardımcısı )

                                                                

Kişisel Özellikleri:

1. İnisiyatif Kullanabilme

2. Sınırlı Zaman içinde iş sonuçlandırabilme

3. Birlikte Çalışabilme

4. Bağımsız Çalışabilme

5. Sportif Faaliyetler

6. Halkla ilişkiler

 

EĞİTİM –ÖĞRETİM DURUMU                       

 

Üniversite :    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Motor Bölümü)  Mezunu                          

 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi   3.Sınıf :Öğrencisi         

 

İŞ GEÇMİŞİ VE DENEYİMİ:

1987–1997 Yılları arasında Van Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa tabi personel olarak;

1. Ayniyat Saymanlığı,

2. Döner Sermaye Saymanlığı,

3. Kütüphane Memurluğu

4. Mutemetlik görevlerinde bulundum.

 1997–2005 Yılları arasında Köy Hizmetleri Van İl Müdürlüğünde;

1. Atölye Mühendisliği

2. İkmal Mühendisliği

3. Arazi Kontrol Mühendisliği

4. İşletme Şefliği

5-Makine İkmal Müdürlüğü (Vekâleten)

 

2005–2007 Yılları Arasında Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde

1. İşletme Mühendisi olarak görevimi sürdürdüm

2. 2007 Yılında Hizmet İçi Eğitim Programında Bulunan” Makine Periyodik Bakım Ve Onarım” Seminerinde Kurum İçerisindeki Teknik Personele Tarafımca Kurs Öğretmenliği Yapılmıştır.

3. 2007 Yılında Hizmet İçi Eğitim Programında Bulunan “ İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı “ seminerinde Personele Eğitim Amaçlı Kurs Öğretmenliği Görevinde Bulundum.

2007–2011 Yılları Arasında Van İl Özel İdaresinde İşletme Müdürü olarak Görevime devam etmekte olup ayrıca İşletme Müdürlüğü görevimin yanında 2010 Yılından İtibaren İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü görevini de yürütmekteydim.

EĞİTİM VE SEMİNERLER

—DÖSE İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe, 1994 Aksaray

—Bilgisayar semineri 2000 VAN

—Yardım Merkezleri ve İnsani destek toplama bölgeleri koordinatörlüğü, 2003 VAN

—Kütüphane Semineri, Sinop

—Mitsubishi Greyder Bakım ve Onarım Semineri, İstanbul

—Resmi Yazışma semineri, 2006 Van

—Araç Bakımı Semineri (Eğitmen), 2006 VAN

 —Mercedes Benz Araçları Eğitim Semineri 2010 VAN

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİ:

Takdir Belgesi (Van Valiliği tarafından Yardım merkezleri ve İnsani destek toplama bölgeleri ve koordinatörlüğü döneminde verildi.)

Bu güne kadar her üç yılda bir kademe ilerlemesi almaktayım.

2011 Yılında Van Depreminde ki çalışmalarından dolayı Valilik tarafından verilen Takdir belgesi

2013 Yılı Van Valisi tarafından yaptığı çalışmalarından dolayı Takdir belgesi.